Racumin Foam 6 x 500ml

  • Racumin Foam 6 x 500ml
  • Racumin Foam 6 x 500ml
  • Racumin Foam 6 x 500ml
  • Racumin Foam 6 x 500ml
  • Racumin Foam 6 x 500ml

Racumin Foam 6 x 500ml
Werkzamestof / gehalte: Coumatetralyl 0,4%

BE2014-0020

Lokaas tegen muisen en bruine ratten.

Gebruiken in afgesloten ruimtes en in een lokaasdoos om nevenvangsten te vermijden.

Artikelcode: 01RACUFOAM500BDS
236.10
Inclusief btw!!

BE2014-0020

Lokaas tegen muisen en bruine ratten.

Gebruiken in afgesloten ruimtes en in een lokaasdoos om nevenvangsten te vermijden.

Rodenticide in schuimvorm ter bestrijding van ratten en muizen

Gebruikt als een ondersteunende maatregel bij normale bestrijdingsacties met lokaas

Eénmaal toegepast, zal het product gedurende meerdere dagen blijven opschuimen

Het product moet toegepast worden op overdekte locaties waar knaagdieren geregeld komen: rondom holingangen, openingen in het metselwerk, smalle doorgangen, verlaagde plafonds, isolerende wanden, schachten, dwarsbalken, ...

Om knaagdieren toe te laten hun toegangspunten te blijven gebruiken, is het belangrijk dat deze niet volledig afgesloten worden door het schuim.

De toegang moet nog duidelijk zichtbaar blijven

Wanneer de knaagdieren in contact komen met het product, blijft dit aan hun pels kleven. Als gevolg hiervan zullen ze hun vacht schoonmaken waardoor ze de actieve stof opnemen

Erk. nr: BE2014-0020 G.D. Lux: A0/128/13/L A0/129/13/L

Actieve stof: 0,406228 % coumatetralyl

Dosis :
voor de bestrijding van ratten: 20 - 30 g schuim per holingang of doorgang
voor de bestrijding van muizen: 4 - 30 g schuim per holingang of doorgang

Aantal reviews: 0